agre Agrafes, 0,8 x 1,1 mm, 26 mm, 5335278

agre Agrafes, 0,8 x 1,1 mm, 26 mm, 5335278


Achetez chez Amazon.fr

HEFTKLAMMERN 0,8X1,1 26MM 5335278